Celková výše zdrojů z fondů EU je 12,6 miliard. eur

0
10
Stacks of 100 Euros in a steel Suitcase.

Celková výše zdrojů z fondů EU pro Program Slovensko je 12,594 miliardy eur. Investice z fondů EU budou realizovány prostřednictvím nenávratné formy pomoci (granty), jakož i prostřednictvím návratné formy pomoci (finanční nástroje).

Jak dále vyplývá z materiálu Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace (MIRRI) SR, který v úterý schválila vláda, do procesu přípravy programu byly zapojeny relevantní subjekty sociálně-ekonomických partnerů z prostředí státní správy, územní samosprávy, akademické obce, stavovských a profesních organizací a nevládních neziskových organizací.

Program Slovensko nahradí dosavadních 6 operačních programů Slovenské republiky pro fondy EU na období 2014 až 2020 pro cíl Investování do růstu a zaměstnanosti.

Jednotlivé prioritní oblasti podpory identifikované v programu mohou být doplňkovým mechanismem k jiným nástrojům Evropské unie ak nástrojům financovaným z národních zdrojů.

Businessman alalysing stock market graph

Zdroje z fondů EU na období 2021 až 2027 budou podle MIRRI vyčleněny na prioritní oblasti podpory v rozsahu pěti cílů politiky soudržnosti EU.

Předchozí článekZaokrouhlování konečné ceny nákupů: Jedno- a dvoucentových mincí se není potřeba zbavovat ani je zaměňovat
Další článekNálada francouzských spotřebitelů klesla téměř na 9leté minimum