Proč bychom měli naše děti učit finanční gramotnosti? A co to vlastně je?

0
3

Žijeme v době, kdy se téma financí skloňuje dennodenně. S rostoucími cenami běžných potravin, energií i všeho ostatního velmi úzce souvisí určité umění nebo znalost nakládání s penězi. Proč je v Česku toto téma tak rezonující? A proč je dobré učit děti finanční gramotnosti už od mala?

Finanční gramotnost jako umění, kterému se učíme po celý život

Finanční gramotnost bychom mohli definovat jako soubor pravidel, znalostí a dovedností, podle kterých nakládáme se svěřenými prostředky. Podle těchto pravidel hospodaříme s penězi a přemýšlíme o nich. Učíme se, jak s nimi nakládat s co největším výnosem a co nejmenší ztrátou. Je to určité umění, díky kterému můžeme zajistit sami sebe i své nejbližší.

Finanční gramotnost ale nezískáme ze dne na den. Jedná se o velmi rozsáhlý soubor vědomostí, které se učíme celý život. I proto je dobré, abychom část těchto zkušeností dokázali předat svým dětem, a tím jim umožnili lepší start do života.

Finanční gramotnost můžeme rozdělit na tři kategorie

První kategorií je peněžní gramotnost. Můžeme sem zahrnout běžné nákupy, výdaje na pravidelné aktivity i na běžný život. Zároveň sem můžeme zahrnout schopnost spravovat své běžné účty, platební údaje v rámci internetového bankovnictví apod.

Druhou skupinou je cenová gramotnost, která představuje kompetence nezbytné k porozumění cenovým mechanismům a např. inflaci. Mezi témata, která bychom do této oblasti mohli zařadit, patří základní orientace na finančním trhu, pochopení „ceny peněz“, rozdílu mezi nominální a úrokovou sazbou či samotného nastavení úrokových sazeb.

Jako poslední, ale asi nejdůležitější je rozpočtová gramotnost. Do této kategorie můžeme zařadit kompetence, které jsou nezbytné pro spravování rozpočtu, schopnosti nastavit si poměry mezi nezbytnými výdaji a výdaji, které jsou výjimečné či nepotřebné. S touto oblastí se musí potýkat každý člověk, který spravuje vlastní finance a pohlíží na ně se zodpovědností vůči svému životu.

Ne vždy je možné všechny situace života předvídat. I s dobře nastaveným systémem životního pojištění je nezbytné počítat s jistotou, která nám pomůže nepředvídatelnou situaci zvládnout. Finanční gramotnost nás vede k tomu vytvořit si určitý „polštář“ v hodnotě několika platů, které budou dávat jistotu ideálně po dobu půl roku.

Neustálá pozornost je nezbytná

Pokud se chceme zajímat o finanční gramotnost, musíme mít alespoň nějakou představu o tom, jak pracuje finanční trh. Zároveň bychom měli umět zohlednit jeho vývoj vzhledem k naší aktuální situaci.

Finanční trh jako takový představuje systém institucí a nástrojů, které zajišťují pohyb peněz a kapitálu mezi různými ekonomickými subjekty na základě principu nabídky a poptávky. V České republice na tento trh dohlíží Česká národní banka. Ta nastavuje pravidla, která chrání stabilitu celého systému. Hlavním cílem ČNB je cenová stabilita, což se bohužel projevuje v inflačních vlnách, které jsou v současné době na svém (doufejme) vrcholu.

Od čeho se tedy odrazit a jak začít?

Pojmů, které bychom v rámci základní finanční gramotnosti měli zmínit, jsou desítky, ne-li stovky. Asi není třeba všechny znát a vědět k čemu slouží. Běžnému spotřebiteli stačí základní orientace na trhu v rovině nakládání s penězi, možností spoření a jednodušších investic.

Člověk, kterého bychom mohli popsat jako finančně gramotného, by se měl orientovat v nabídce finančních produktů. Měl by umět správně nastavit vlastní rozpočet a dobře pracovat s úsporami.

Mezi velmi dobré schopnosti pak patři orientace na trhu investic, díky kterým i běžný člověk může své naspořené prostředky s větším či menším rizikem zhodnotit.

O penězích je třeba přemýšlet

K tomu, abychom si mohli osvojit základy finanční gramotnosti, je třeba začít přemýšlet nad nastavením vlastního rozpočtu. Nad tím, jaké finanční toky jsou pro nás nezbytné. Kam si ukládáme peníze, které spoření a za jakých podmínek si platíme.

V okamžiku, kdy zjistíme, že v rámci svých prostředků nevycházíme, je dobré si uspořádat pravidelné příjmy, výdaje, podívat se na jednotlivé položky kritickýma očima. V případě půjčky si nejprve rozmyslet, zda daný předmět nebo službu, kterou by nám rychlá půjčka zajistila, opravdu potřebujeme.

Hrazení nejrůznějších závazků včas patří neodmyslitelně k základům finanční gramotnosti. V případě neschopnosti splácet je totiž třeba počítat se sankcemi, které navyšují půjčenou částku o rostoucí úroky a zvyšují riziko, že se splacení zapůjčených prostředků už nepodaří a vy se propadnete do dluhové pasti.

Než podepíšete jakoukoliv smlouvu, musíte všemu rozumět

K finanční gramotnosti patří neodmyslitelně schopnost neunáhlit se a dokázat trpělivě hledat veškeré možnosti. Může se totiž objevit nabídka, která svou výhodností přebije všechny předchozí. S tím souvisí i to, že v okamžiku, kdy jednáme unáhleně, nemusíme mít danou věc dostatečně promyšlenou a můžeme se snadněji nechat oklamat nekalými úmysly. Proto je vždy dobré si všechny smlouvy před podpisem pročíst nebo nechat zkontrolovat finančním poradcem či právníkem.

Zároveň je dobré vědět, že se podmínky můžou v průběhu let měnit a je dobré smlouvy pravidelně aktualizovat, případně i přejít ke společnosti, která nabízí výhodnější podmínky.

Ne každý má samozřejmě přehled o aktuálních nabídkách, proto není nic neobvyklého svěřit vedení těchto základních toků do péče finančního poradce. Ten vám může pomoci s nastavením jednotlivých položek.

Jak vést k zodpovědnému přístupu k financím naše děti?

Je velká škoda, že se finanční gramotnost do osnov českého školství dostane jen velmi zřídka. Právě proto je nejlepším učitelem svým dětem zodpovědný rodič, který jim dokáže ukázat hodnoty, jež sám zastává.

K tomuto přístupu patří i určitá schopnost nepodléhat aktuálnímu tlaku reklamy a konzumu. Dokázat předávat hodnoty peněz, které nejsou určené k nesmyslnému utrácení, ale mohou být prostředkem ke spokojenému životu. Ze strany rodičů potřebují děti vidět, že ne vše je kdykoliv dostupné. Nástrojem k tomu může být i přiměřené kapesné.

Předchozí článekProdej firem aneb jak se obrátit na zkušené poradce?